In eenheid met U en met elkaar 

   

Wat doen wij? 

In het jaar 2016 hebben we beiden bewust de keuze gemaakt om Jezus te willen volgen. Niet langer meer ons plan voorop en een beetje Jezus erbij. Nee, Jezus voorop en wij volgen. Dat klinkt mooi, maar hoe heeft dat werkelijk vorm gekregen? 

God heeft langzaam, maar zeker een verlangen in ons hart gelegd. Het heeft zich vooral geuit op het moment dat Gert op ons pad werd gestuurd vlak na ons trouwen. Elke week kwamen we samen om getuigenissen te delen en voor elkaar te bidden. Uiteindelijk hebben we Gert in datzelfde jaar ook mogen dopen en is hij tot de dag van vandaag een hele goede vriend van ons. Dit avontuur met Gert heeft ons een glimp gegeven van wat wij gaan doen. Daaruit is ook een visie gegroeid, die luidt: 

“We willen mensen opbouwen en activeren in het geloof met de gaven en talenten die ze al reeds van Jezus Christus ontvangen hebben. Dit willen we bereiken door middel van training, gebed, opvang en voor eenieder een uniek actieplan voor de toekomst”. 

Heel praktisch zal onze visie ook handen en voeten krijgen door het openstellen van ons huis in Wildernis. We willen graag onze garage openstellen als een Jesus Café. Mensen uit de buurt zijn welkom voor een kopje koffie en een goed gesprek of gebed. Via deze manier willen we mensen leren ontvangen en de buurt beter leren kennen. 

Daarnaast willen we door Gods leiding mensen opvangen en een gezin vormen. We trekken samen op zodat we van elkaar kunnen leren. Het fundament van het geloof staat hierbij voorop: het evangelie. Ook leer je hoe je dit effectief aan anderen kunt doorgeven. Verder doe je praktijkervaring op met het delen van het evangelie, genezen van de zieken, het uitdrijven van demonen, het dopen en bidden voor vervulling met de Heilige Geest. Zo kunnen wij de basisprincipes meegeven, zodat uiteindelijk onze "kinderen" uit kunnen gaan en zelf een familie starten. 

Nieuwsgierig geworden? Neem contact met ons op voor meer informatie.