In eenheid met U en met elkaar 

   

Wat doen wij? 

In het jaar 2016 hebben we beiden bewust de keuze gemaakt om Jezus te willen volgen. Niet langer meer ons plan voorop en een beetje Jezus erbij. Nee, Jezus voorop en wij volgen. Dat klinkt mooi, maar hoe heeft dat werkelijk vorm gekregen? 

God heeft langzaam, maar zeker een verlangen in ons hart gelegd. Het heeft zich vooral geuit op het moment dat Gert op ons pad werd gestuurd vlak na ons trouwen. Elke week kwamen we samen om getuigenissen te delen en voor elkaar te bidden. Uiteindelijk hebben we Gert in datzelfde jaar ook mogen dopen en is hij tot de dag van vandaag een hele goede vriend van ons. Dit avontuur met Gert heeft ons een glimp gegeven van wat wij gaan doen. Het heeft ons aan het nadenken gezet. 

Heel praktisch heeft ons verlangen handen en voeten gekregen door het verlaten van Nederland. We kregen op ons hart om te verhuizen naar Zuid-Afrika. Meer kun je hierover lezen onder het kopje "Waar zijn wij". Het heeft ons doen laten loslaten en een zoektocht gestart naar meer van God. Het was een stap die wij nodig hadden om Gods Plan te volgen voor ons leven. Bovenal gelijkgestemde te vinden die het verlangen delen om God te zoeken. Net zoals het voorbeeld van Gert. 

In Wildernis zijn we uitgekomen bij drie families niet ver bij ons vandaan. We geloven dat God ons met een reden heeft samengebracht. Hoe onze toekomst er samen uit gaan zien, dat zal de tijd ons leren. Wel weten we dat we veel kunnen leren hoe zij in eenheid en eenvoud met elkaar omgaan. Vooral om in liefde met elkaar te functioneren en dit uit te dragen naar de mensen om ons heen. 

Nieuwsgierig geworden naar onze zoektocht? Neem contact met ons op voor meer informatie.